Privacy Statement

Privacy Statement Esvita

Esvita vraagt bij inschrijving via het inschrijfformulier voor de yogalessen alleen naam, adres, telefoonnummer en emailadres zodat er contact kan worden opgenomen in geval er een les onverwachts uitvalt bijvoorbeeld of inzake betalingen. Het inschrijfformulier wordt na overname van de informatie in een Excel bestand vernietigd. Deze informatie wordt strikt voor eigen gebruik van Esvita in een Excel bestand opgeslagen en wordt absoluut niet met derden gedeeld. Deze gegevens blijven daar in staan zolang de persoon van de yogalessen geniet. Als de persoon besluit om te stoppen dan worden de gegevens na de laatst genoten les gewist uit het Excel bestand.

Esvita vraagt bij aanmelding voor een massagesessie om het telefoonnummer en emailadres van de cliënt voor het geval er contact moet worden opgenomen over ingeplande/in te plannen massagesessies. Deze informatie staat opgeslagen in een Excel bestand en wordt absoluut niet met derden gedeeld. Als de cliënt besluit om te stoppen met de massages dan worden de gegevens uit het bestand gewist. Er wordt van massagesessies geen dossier bijgehouden.

Cookies

Esvita maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers er op de site komen. Google Analytics plaatst hierbij cookies. Deze cookies worden niet langer dan 26 maanden na het laatste bezoek bewaard.

Contact

Indien er inzage in de persoonlijke informatie zoals deze bij Esvita staat opgeslagen is gewenst, dan graag per email dit aanvragen bij: yoga_massagepraktijk.esvita@telfort.nl

In het kader van de Wkkgz is Esvita aangesloten bij de klachtencommissie van Solopartners.
Voor meer informatie: www.solopartners.nl

Indien u klachten heeft over dit privacy statement of vindt dat u niet tijdig wordt geholpen kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens , Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.